KURSUS I DYREADFÆRD

Det er pt ikke planlagt datoer for næste omgang af dette kursus.

IMG_3054
love-pet-kitten-cat-mammal-companionship-656221-pxhere.com
nature-grass-farm-meadow-flower-animal-1391983-pxhere.com
hand-animal-pet-kitten-cat-sleeping-55805-pxhere.com
dog-pet-mammal-vertebrate-dalmatian-dog-breed-1060806-pxhere.com
_MG_8302
grass-marsh-swamp-field-meadow-prairie-1144952-pxhere.com
nature-outdoor-snow-cold-winter-white-1162997-pxhere.com (1)
cute-pet-kitten-cat-mammal-pets-703574-pxhere.com
previous arrow
next arrow

Kunne du tænke dig at hjælpe dine egne dyr med at komme i bedre følelsesmæssig balance? Kunne du tænke dig at arbejde som Bach Dyreterapeut og hjælpe andres dyr?

Dyr har også følelser, ligesom os mennesker, men deres følelsesregister er anderledes, og deres opfattelse af situationer, mennesker og miljø adskiller sig også fra vores. Det kan derfor være en udfordring at forstå følelser og rationale bag et dyrs adfærd, og  vælge de rette remedier. Denne uddannelse giver dig indblik i de grundlæggende elementer indenfor dyrenes adfærd, og en øget forståelse for dyrenes problematikker.

På kursus i dyreadfærd undervises der i de 3 arter: Hund, kat og hest, men en Bach Dyreterapeut har i sin klinik lov til at behandle andre dyrearter, f.eks. kaniner eller fugle.

Indholdet på kurset er primært normal adfærd hos hund, hest og kat og interaktion mellem ejer og dyr. Vi vil gennemgå de mest almindelige sygdomstegn, så man ved, hvornår man kan behandle med Bachremedier, og hvornår man skal henvise til en dyrlæge eller anden fagperson.

Det er vigtigt at understrege, at man ikke bliver Dyreadfærdsterapeut på så få timer. Kurset på 50 timer i dyreadfærd er alene tænkt som støtte til at blive Bach Dyreterapeut med de muligheder og begrænsninger, dette kan medføre.

Dyreadfærdskurset handler ikke så meget om Bachremedierne, da det forventes, at man kan de 38 Bachremedier + brugen af Nødhjælpsremediet og derfor let kan omsætte sin viden til at hjælpe både dyr og ejer.

Denne uddannelse er godkendt af Bach Centret.

Fra 2017 skal man opfylde følgende krav for at kunne blive Registreret Bach Dyreterapeut:

  • Man skal have fuldført hele den Internationale Bachuddannelse: Trin 1, Trin 2 og Trin 3 inklusiv de hjemmeopgaver, der hører til Trin 3.
  • Man skal være registreret Bachterapeut (BFRP) gennem Bach Centret.

Herefter kan man søge optagelse på Bach Dyreterapeut uddannelsen, der består af et af Bach Centret anerkendt kursus i dyreadfærd (50 timer).

Efter endt kursus kan man blive Registreret Bach Dyreterapeut (BFRAP- Bach Foundation Registrered Animal Practitioner) gennem Bach Centret.

cute-bark-wildlife-young-kitten-cat-1009458-pxhere.com

Hvis du er helt ny i Bach Blomsterterapi

Har du ikke i forvejen Bachterapeut uddannelsen, er det dér, du skal starte.
Du kan ikke starte med de 50 timer i dyreadfærd.

Ønsker du oplysninger om, hvornår der tilbydes kurser i Trin 1, 2 og 3, kan du fra www.casu.dk downloade en kursusplan på siderne om Bachterapeut-uddannelsen.

Det tager typisk 1-1½ år at færdiggøre Trin 1, 2 og 3 samt hjemmeopgaverne. Det er vigtigt, at man kender Bachremedierne godt, inden man tager kurset i dyreadfærd.

Er du allerede Bachterapeut

Så er du heldig, for da mangler du blot de 50 timers kursus i dyreadfærd.
Men du skal lade dig registrere som Bachterapeut, hvis du ikke allerede er det.

Har du taget den gamle Bach til dyr-uddannelse

Den Dyreterapeut-uddannelse, som tidligere har været udbudt i Danmark, var ikke godkendt til titlen Registreret Bach Dyreterapeut (BFRAP).
For at leve op til de nye regler må du supplere med de trin fra Bachterapeut-uddannelsen, du endnu ikke har taget.
Du er også nødt til at lade dig registrere som Bachterapeut, samt at deltage på kurset i dyreadfærd.

Til dig der ved en masse om dyrs adfærd i forvejen

Du har måske i mange år beskæftiget dig med en af de tre nævnte dyrearter og ønsker merit.

Kravet fra Bach Centret er dette:

  • Kurset på 50 timer om dyreadfærd skal gennemføres, med mindre du kan dokumentere et lignende kursus.
  • Kurset skal være undervist af dyrlæge eller anden universitetsuddannet indenfor området, og dette skal dokumenteres og godkendes af Bach Centret.

Grethe5
Grethe1
p4
previous arrow
next arrow

Kursus i dyreadfærd – Hvor hvornår og hvordan?

Når man har færdiggjort Bachterapeut-uddannelsens Trin 1, 2 og 3 + hjemmeopgaver, kan man deltage på kurset i dyreadfærd.

Der vil med tiden komme til at være to måder, hvorpå man kan tage kurset. Klasseundervisning der kører over 4 weekender og online undervisning, hvor man selv arbejder sig igennem pensum, ved hjælp af tidligere optagede videoer og opgaver, men mulighed for at mødes online live én gang om måneden.

Klasseundervisning

Klasseundervisnings-kurset kører over 4 weekender, hvor man mødes fra lørdag til søndag k. 9-16.

Der er endnu ikke fastlagt nye datoer for næste forløb.

Underviser

Undervisningen i dyreadfærd er tilrettelagt og gennemføres af Dyrlæge, BFRP & BFRAP Emmilla Valentin.

TILMELD

laptop-computer-writing-apple-working-person-1175576-pxhere.com

Onlinekursus

Dette er endnu under udarbejdelse, men forventes at være klar i løbet af 2024

Der er tale om at kurset i dyreadfærd vil blive gjort digitalt, således at det fremover vil blive muligt at tage kurserne online, hvor og når man selv har mulighed for det. Dette kursus er derfor ikke opsat som klasseundervisning, hvor man skal sætte hele dage af til at være på kursus og sørge for transport og evt. indlogering. Du vil få mulighed for at gennemføre det i den hastighed der passer dig, hvor og hvornår det passer dig.

Hvor klasseundervisningen er sammensat ud fra at alle deltagerne, ønsker at arbejde frem mod at blive registreret Bach Dyreterapeut BFRAP), så vil Online kurserne vil også være tilgængelige for andre.

Det vil sige, at alle der har interesse i at lære om dyrs adfærd, vil kunne deltage. Kursus modulerne vil derfor blive opdelt således, at man kan nøjes med at vælge den enkelte dyreart, som man ønsker at vide mere om, samtidig med at der til alle kurserne hører et etologi-modul. Etologi er læren om dyrenes adfærd, helt generelt, hvorfor dette bruges til at danne basis for kurset, uanset om man har en særlig interesse for en specifik dyreart eller vil lære om alle dyrearterne.

Hvordan det foregår.
Onlinekurset foregår ved hjælp af en række videoer, hvor teori og eksempler bliver fremlagt og gennemgået. Efter hver video vil der være nogle spørgsmål, eller nogle opgaver, som skal besvares/udføres før du kan gå videre til den næste video. Efter hvert modul vil der være en test og har du taget alle 3 dyrearter med henblik på Bach Dyreterapeut kvalificering, så vil der også være en eksamen, som også er online.
1 gang om måneden vil det være muligt at deltage i et online møde med underviser, hvor der skal stilles spørgsmål til afklaring.

Certificater.
Ønskes der certifikat, kan dette udstedes efter end modul og bestået test. Certifikat for genneførsel af alle 3 dyrearter udstedes først efter gennemført og bestået eksamen.

KURSET ER STADIG UNDER UDARBEJDELSE OG ER ENDNU IKKE TILGÆNGELIGT!

Hold øje med hjemmesiden, her vil det fremgå når vi er ved at være klar til tilmeldinger

Arrangør
Tibirke Dyreterapi ved Dyrlæge, BFRP & BFRAP Emmilla Valentin efter godkendelse af The Bach Center i England

 

white-dog-waiting-cat-mammal-nose-749377-pxhere.com