Kursus i dyreadfærd til Bach Dyreterapeutuddannelsen

writing-work-creative-workspace-corporate-office-868962-pxhere.com
ONLINEKURSUS ER UNDER UDARBEJDELSE
ONLINEKURSUS ER UNDER UDARBEJDELSE

Drømmer du om at behandle dyr med Bachremedier?

Kunne du tænke dig at hjælpe dine egne dyr med at komme i bedre følelsesmæssig balance? Kunne du tænke dig at arbejde som Bach Dyreterapeut og hjælpe andres dyr?

Dyr har også følelser, ligesom os mennesker, men deres følelsesregister er anderledes, og deres opfattelse af situationer, mennesker og miljø adskiller sig også fra vores. Det kan derfor være en udfordring at forstå følelser og rationale bag et dyrs adfærd, og  vælge de rette remedier. Denne uddannelse giver dig indblik i de grundlæggende elementer indenfor dyrenes adfærd, og en øget forståelse for dyrenes problematikker.

Denne uddannelse er godkendt af Bach Centret.

Fra 2017 skal man opfylde følgende krav for at kunne blive Registreret Bach Dyreterapeut:

  • Man skal have fuldført hele den Internationale Bachuddannelse: Trin 1, Trin 2 og Trin 3 inklusiv de hjemmeopgaver, der hører til Trin 3.
  • Man skal være registreret Bachterapeut (BFRP) gennem Bach Centret.

Herefter kan man søge optagelse på Bach Dyreterapeut uddannelsen, der består af et af Bach Centret anerkendt kursus i dyreadfærd (50 timer).
På dette kursus bliver der gennemgået normal adfærd hos hund, kat og hest samt de mest almindelige sygdomme og advarselssignaler, der bør føre til dyrlæge-henvisning.
Efter endt kursus kan man blive Registreret Bach Dyreterapeut (BFRAP- Bach Foundation Registrered Animal Practitioner) gennem Bach Centret.

cute-bark-wildlife-young-kitten-cat-1009458-pxhere.com

Hvis du er helt ny i Bach Blomsterterapi

Har du ikke i forvejen Bachterapeut uddannelsen, er det dér, du skal starte.
Du kan ikke starte med de 50 timer i dyreadfærd.

Ønsker du oplysninger om, hvornår der tilbydes kurser i Trin 1, 2 og 3, kan du fra www.casu.dk downloade en kursusplan på siderne om Bachterapeut-uddannelsen.

Det tager typisk 1-1½ år at færdiggøre Trin 1, 2 og 3 samt hjemmeopgaverne. Det er vigtigt, at man kender Bachremedierne godt, inden man tager kurset i dyreadfærd.

Er du allerede Bachterapeut

Så er du heldig, for da mangler du blot de 50 timers kursus i dyreadfærd.
Men du skal lade dig registrere som Bachterapeut, hvis du ikke allerede er det.

Har du taget den gamle Bach til dyr-uddannelse

Den Dyreterapeut-uddannelse, som tidligere har været udbudt i Danmark, var ikke godkendt til titlen Registreret Bach Dyreterapeut (BFRAP).
For at leve op til de nye regler må du supplere med de trin fra Bachterapeut-uddannelsen, du endnu ikke har taget.
Du er også nødt til at lade dig registrere som Bachterapeut, samt at deltage på kurset i dyreadfærd.

Til dig der ved en masse om dyrs adfærd i forvejen

 Du har måske i mange år beskæftiget dig med en af de tre nævnte dyrearter og ønsker merit.

Kravet fra Bach Centret er dette:

  • Kurset på 50 timer om dyreadfærd skal gennemføres, med mindre du kan dokumentere et lignende kursus.
  • Kurset skal være undervist af dyrlæge eller anden universitetsuddannet indenfor området, og dette skal dokumenteres og godkendes af Bach Centret.

obs: Det er Bach Centret i England, der alene bestemmer hvilke kurser, der kan godkendes, og det er dem alene, der tager vurderingen, om de vil godkende, de kurser du allerede har taget

 

sweet-love-horse-rein-mammal-stallion-843199-pxhere.com

Kursus i dyreadfærd

Når man har færdiggjort Bachterapeut-uddannelsens Trin 1-2 og 3 + hjemmeopgaver, kan man deltage på kurset i dyreadfærd.

Kurset er under konstruktion til at blive gjort digitalt, således at det fremover vil blive muligt at tage kurserne online, hvor og når man selv har mulighed for det. Det vil derfor ikke længere være som klasseundervisning hvor man skal sætte hele dage af til at være på kursus og sørge for transport og evt. indlogering.

Onlinekurset vil beskæftige sig med de 3 arter: Hund, kat og hest, men en Bach Dyreterapeut har i sin klinik lov til at behandle andre dyrearter, f.eks. kaniner eller fugle.

Indholdet på kurset er primært normal adfærd hos hund, hest og kat og interaktion mellem ejer og dyr. Vi vil gennemgå de mest almindelige sygdomstegn, så man ved, hvornår man kan behandle med Bachremedier, og hvornår man skal henvise til en dyrlæge eller anden fagperson.

Det er vigtigt at understrege, at man ikke bliver Dyreadfærdsterapeut på så få timer. Kurset på 50 timer i dyreadfærd er alene tænkt som støtte til at blive Bach Dyreterapeut med de muligheder og begrænsninger, dette kan medføre.

Onlinekurset handler ikke om Bachremedierne, da det forventes, at man kan de 38 Bachremedier + brugen af Nødhjælpsremediet og derfor let kan omsætte sin viden til at hjælpe både dyr og ejer.

Kurserne vil også være tilgængelige for andre der er interesseret i at blive præsenteret for adfærdslæren. Kursus modulerne er derfor opdelt således at man kan nøjes med at vælge den enkelte dyreart, som man ønsker at vide mere om, samtidig med at der til alle kurserne hører et etologi-modul. Etologi er læren om dyrenes adfærd, helt generelt, hvorfor det bruges til at danne basis for kurset uanset om man har en særlig interesse for en specifik dyreart eller vil lære om alle dyrearterne.
Vil man efterfølgende ansøge om titlen Bach Dyreterapeut, skal man dog have 3 dyrearter.

Underviser
Al materialet er udarbejdet og gennemgås af mig Dyrlæge, BFRP & BFRAP Emmilla Valentin.

Hvordan det foregår.
Onlinekurset foregår ved hjælp af en række videoer, hvor teori og eksempler bliver fremlagt og gennemgået. Efter hver video vil der være nogle spørgsmål, eller nogle opgaver, som skal besvares/udføres før du kan gå videre til den næste video. Efter hvert modul vil der være en test og har du taget alle 3 dyrearter med henblik på Bach Dyreterapeut kvalificering, så vil der også være en eksamen, som også er online.
1 gang om måneden vil det være muligt at deltage i et online møde med underviser, hvor der skal stilles spørgsmål til afklaring.

Certificater.
Ønskes der certifikat, kan dette udstedes efter end modul og bestået test. Certifikat for genneførsel af alle 3 dyrearter udstedes først efter gennemført og bestået eksamen.

KURSET ER STADIG UNDER UDARBEJDELSE OG ER ENDNU IKKE TILGÆNGELIGT!

Hold øje med hjemmesiden, her vil det fremgå når vi er ved at være klar til tilmeldinger

 

 

white-dog-waiting-cat-mammal-nose-749377-pxhere.com